Vijesti

Posjet Srednjoj poljoprivrednoj školi u Hatzendorfu-Austrija

U sklopu razvijanja projekta Regionalnog centra kompetencija u poljoprivredi, Požeško-slavonska županija zajedno sa PZ UPOCENTAR “Simentalac” iz Kutjeva organizirali su posjet  uzornoj Srednjoj poljoprivrednoj školi u Hatzendorfu u Austriji.

U posjetu su bili članovi projektnog tima Regionalnog centra za kompetenciju u poljoprivredi:

1. Požeško-slavonska županija

 • Ferdinand Troha, zamjenik župana za društvene djelatnosti
 • Vesna Vlašić, pročelnica za društvene djelatnosti

 2. Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije

 • Senka Horvat, direktorica Agencije
 • Zdenko Kolarić, voditelj projekta

 3. Poljoprivredno-prehrambena škola u Požegi

 • Marija Grgić, ravnateljica škole
 • Mirela Višaticki, prof.
 • Marija Mršo-Rajič, prof.
 • Tonka Šarić, prof.
 • Ljerka Cerovac, suradnik u nastavi

 4. PZ UPOCENTAR “Simentalac” iz Kutjeva

 • Miroslav Kovač, direktor

Pri dolasku u školu malu grupu iz Hrvatske pozdravio je direktor škole Franz Patz. Direktor nas je upoznao sa školskim sustavom austrijskog obrazovanja u poljoprivredi, a koji ima regionalni i državni nivo. Sustav je dosta sličan našemu, no postoje velike razlike u samom provođenju obrazovanja.

Tim koji rukovodi školom zadao si je glavni cilj:

Mi, kao tim Srednje poljoprivredne škole  Hatzendorfu  postavili smo sebi za cilj da našim učenicima ponudimo sveobuhvatnu, orijentiranu na budućnost i praktičnu obuku u poljoprivrednim osnovnim područjima kako bi se pripremili na najbolji mogući način za rad u poljoprivrednim te za vođenje poljoprivrednih gospodarstava. Pritom, prijenos vrijednosti kao što su održivo gospodarenje zemljištem, očuvanje resursa u proizvodnji i dobrobit životinja ima ključnu ulogu kako bi se osiguralo da regionalna poljoprivredna proizvodnja i u budućnosti opstane.

Škola je osnovana davne 1951. godine u selu Hatzendorf (2000 stanovnika).

Sustav naukovanja u školi razvijao se do današnjih dana. Današnji oblik obrazovanja  omogućava da učenik odmah po završetku školovanja može samostalno voditi poljoprivredno ili šumarsko domaćinstvo ili se zaposliti u javnim institucijama za poljoprivredu i šumarstvo. Pored stručne naobrazbe u poljoprivredi, veoma važan dio naobrazbe je i izgradnja ličnosti učenika, a što su osnova svakom pojedincu da si osigura sigurnu egzistenciju kao poduzetniku u poljoprivredi u ova burna vremena. Školu danas u ovoj nastavnoj godini u svim razrednim odjeljenjima pohađa 138 učenika od čega njih 124 je smješteno u đačkom domu.

Nastava u školi pored predavanja odvija se i na praktičnom dijelu. Učenici su u nastavi i praksi uključeni od 7 ujutro do maksimalno 6 sati po podne, a sve prema određenom rasporedu.

Radni tjedan učenika ima ukupno 36 radnih sati, s tim da se radni sat računa i u nastavi i u praksi 50 minuta.

Škola za potrebe nastave i prakse ima sljedeću imovinu za potrebe nastave:

 • 59 ha različitih poljoprivrednih površina
 • 36 ha šume
 • 1 ha voćnjaka
 • 7 ha ostalih površina (razne namjene u poljoprivredi)
 • Farmu krava muzara od 15 grla sa mješaonicom hrane
 • Farmu svinja sa 50 krmača i mješaonicom hrane
 • Pčele-6 matica

Farma svinja nastala je na inicijativu i novčanom potporom Štajerske udruge uzgajivača svinja (leasing) i to na 20 godina, a objekt poslije toga vremena vraća se u vlasništvo Pokrajine Štajerske kao osnivača Srednje poljoprivredne škole u Hatzendorfu.

Jedan od zadataka farme svinja je i testiranje raznih uvjeta kod uzgoja svinja kao što su:

 • genetika
 • mesnatost
 • prehrana, tov
 • način držanja prasadi nakon prašenja, krmača-prase
 • kontrola prirasta i dr.

Škola ima vlastite pogone

 1. za preradu mlijeka od 4000 l /tjedno. Mlijeko se prerađuje u sireve i jogurte, kao i u voćne jogurte.
 2. za preradu mesa-klaonica i prerada mesa. Svaki tjedan kolje se 6 svinja i jedno govedo. Meso se prerađuje u kobasice (28 vrsta) te se rashlađuje ili zamrzava
 3. svoju vlastitu prodavaonicu za prodaju svojih proizvoda; radi jedan dan u tjednu

Pogone vode asistenti u nastavi (stalni zaposlenici škole s određenim licencama) zajedno s učenicima. Učenici u ovim pogonima i farmama stječu prava znanja o radu u privredi. Nakon apsolviranja učenici se mogu natjecati i za mjesto  suradnika u nastavi i tako dobiti stalno zaposlenje.

Škola pored redovne nastave s učenicima ima programe i za odrasle (cjeloživotno učenje) kao i za prekvalifikacije u zanimanjima.

Ono što je veoma zanimljivo da učenici pored poljoprivrednih znanja mogu steći i dodatne sposobnosti u obradi metala i drveta.

Škola u svom sastavu ima i đački dom (smještaj trenutno koristi 124 učenika, mjesečno plaćanje je 320,00 €, s ukupno tri obroka dnevno priređena u školskom restoranu od strane učenika koji se školuju u poljoprivrednim zanimanjima-smjer prehrana).

Đački restoran vode sami učenici zajedno sa svojim asistentom u nastavi.

Iz svega onoga što je viđeno može se dobiti jasan dojam da je u ovoj školi i u njihovom školskom sustavu zaživjela i teorija i praksa u nastavi te da učenici nakon završetka izlaze kao gotovi stručnjaci za rad u poljoprivredi ili šumarstvu, nije im potrebna nikakva dodatna praksa nakon završetka jer su je dobro svladali tijekom školovanja.

Možemo slobodno reći da u ovoj školi već postoji „Centar kompetencija u poljoprivredi“.

Sa školom surađuju brojne institucije, udruge i komore kao podupirajući članovi.

Uglavnom, bilo je vrijedno to vidjeti i uvjeriti se na licu mjesta da takav sustav obrazovanja može veoma dobro funkcionirati i u sadašnjem trenutku na dobrobit pojedinca i zajednice.

Dogovorena je i moguća suradnja između Srednje poljoprivredne škole iz Hatzendorfa i Poljoprivredno-prehrambene škole iz Požege. Oblici suradnje definirat će se posebnim dokumentom – sporazumom o suradnji između dviju škola. Očekuje se da bi se ovaj sporazum mogao veoma brzo potpisati.

Skip to content