Obrazovanje i ljudski potencijali

Objavljen Natječaj za mlade ambasadore bioekonomije

Europska komisija objavila Natječaj za mlade ambasadore bioekonomije. Ambasador bioekonomije može postati osoba u dobi od 18-35 godina s prebivalištem u EU-u te mora imati iskustvo ili interes u bioekonomskim

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (090524) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (090524) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina.

Skip to content