Etički kodeks

Kodeksom se propisuju pravila ponašanja zaposlenih u javnoj ustanovi Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije u odnosima prema građanima, poduzetnicima, tijelima državne i lokalne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, te međusobni odnosi zaposlenika.

Skip to content