Financijski planovi i izvještaji

2023. godina

Financijski plan RKR za 20232022. godina

RKR Izvještaj 01.01.-31.12.2022
RKR PSZ Bilješka uz financijski izvještaj 2022

Financijski plan RKR za 2022.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.

RKR Izvještaj 01.01.-30.06.2022.

II Izmjene i dopune financijskog plana za 2022

 

2021. godina

Financijski plan RKR za 2021.

Financijski plan – 2021.

RKR Izvještaj 01.01.-31.12.2021.
RKR Izvještaj 01.01.-30.06.2021.

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. 

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. 

Financijski izvještaji za 2021.2020. godina

 
 
 

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

Skip to content