Strategije LAG-ova

Lokalne akcijske grupe su tijela osnovana za podršku ruralnim područjima, a objedinjuju predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitne organizacije i druge dionike iz različitih sektora, koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije. LAG je pravna osoba s usvojenim statutom (udruga), definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću lakog pristupanja novim zainteresiranim dionicima. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja LAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.

Na području PSŽ djeluju tri LAG-a:

 

LAG “Barun Trenk”

Obuhvat područja
Gradovi: Požega, Pleternica, Kutjevo
Općina: Velika, Jakšić, Kaptol, Brestovac

Lokalna razvojna strategije (LRS) je osnovni dokument LAG-a Barun Trenk za provedbu LEADER (CLLD-a) u programskom razdoblju 2023.-2027. LRS sadrži osnovne smjernice za realizaciju intervencija i projekata koji odgovaraju specifičnim razvojnim potrebama lokalnih zajednica i koji na najbolji način doprinose integralnom i održivom razvoju područja LAG-a Barun Trenk.

 

LAG „Zeleni trokut“

Skupština LAG-a „Zeleni trokut“ donosi Lokalnu razvojnu strategiju Lokalne akcijske grupe “Zeleni trokut” na temelju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Nositelji izrade su Grad Lipik, Grad Pakrac i Grad Novska, a rok važenja dokumenta je do kraja 2020. godine.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020.

Obuhvat područja
Gradovi: Novska, Kutina (naselje Janja Lipa), Lipik, Pakrac
Općina: Jasenovac

Poveznica: https://www.lag-zelenitrokut.com

 

LAG Posavina

Skupština LAG-a Posavina donosi Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Posavina za razdoblje 2014.-2020. na temelju Mjere LEADER (CLLD) 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj. Nositelj izrade je LAG Posavina, a rok važenja dokumenta je do kraja 2022. godine.

Lokalna razvojna strategija LAG-Posavina 2014.-2020.

Obuhvat područja
Općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Sibinj, Oriovac, Podcrkavlje (Brodsko-posavska županija), Čaglin (Požeško-slavonska županija)

Poveznica: https://lag-posavina.hr

 

 

Skip to content