Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“.

Opis savjetovanja: Predmet Poziva – Ulaganje u modernizaciju matičnih osnovnoškolskih ustanova koje imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni, ali su im potrebne infrastrukturne prilagodbe i opremanje  kako bi mogle započeti uvođenje modela cjelodnevne škole (CDŠ). Svrha Poziva – Potpora uvođenju CDŠ kroz unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave, uključujući uspostavu i unaprjeđenje infrastrukture za osiguranje uvjeta zdravog života djece. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema lokaciji provedbe projekta: Podskupina 1 – projekt se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja ostvaruje status potpomognutog područja sukladno članku 36. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) i Podskupina 2 – projekt se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja ne ostvaruje status potpomognutog područja.

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

  • Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave koji su sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osnivači škole.

 

Prihvatljive aktivnosti projekta su:

  • Priprema projektno-tehničke dokumentacije;
  • Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru škole;
  • Nabava opreme i namještaja;
  • Usluge;
  • Promidžba i vidljivost.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 143.882.589,41 EUR. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 19.12.2023.

Skip to content