Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Svrha savjetovanja je osiguranje kvalitetne pripreme Poziva kao i informiranje potencijalnih prijavitelja te dobivanja relevantnih povratnih informacija o uvjetima predmetnog Poziva. Cilj poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 15 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

  • jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20).

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.662.400,00 EUR. Najniži iznos koji se može dodijeliti je: 100.000 EUR, a najviši iznos: 2.000.000 EUR.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 19.12.2023.

Skip to content