Programi Europske unije

Program podrške regionalnom razvoju

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih

Program podrške brdsko-planinskim područjima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 118/18) i u 2020. godini nastavlja poticati njihov razvoj

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne

Skip to content