Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti: •trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno: •sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom; •trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore-priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija; •tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.

Rok za prijavu

15 travnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren natječaj za informiranje i promociju poljoprivrednih proizvoda, Enjoy it’s from Europe

Predmet natječaja

Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za programe promocije poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar Europske unije:

1.) POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2020. JEDNOSTAVNI PROGRAMI

2.) POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2020. PROGRAMI U KOJIMA SUDJELUJE VIŠE KORISNIKA.

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti:
•trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:
•sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom;
•trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore-priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija;
•tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Programi bi trebali informirati potrošače o različitim EU shemama kvalitete, poput zemljopisnih oznaka ili organskih proizvoda. Trebali bi promovirati visoke sigurnosne europske standarde kao i raznolikost i autentičnost europskih proizvoda.

Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti sljedeći proizvodi:
1.) proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim duhana
2.) proizvodi iz Priloga I Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća kao što su:
pivo; čokolada i dobiveni proizvodi; kruh, peciva, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi;
napici dobiveni od biljnih ekstrakata; tjestenina; sol; prirodne gume i smole; senf; slatki kukuruz; pamuk.

Financijski doprinos Europske unije jednostavnim programima na unutarnjem tržištu iznosi 70 % prihvatljivih rashoda, a u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih rashoda.
Preostale rashode snose isključivo organizacije predlagateljice. Stopa sufinanciranja za programe u kojima sudjeluje više korisnika na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content