Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Neprofitna/javna tijela zakonski osnovana radi javnog interesa ili ispunjavanja potreba od općeg interesa: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili lokalna, područna (regionalna) samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna poduzeća, turističke zajednice/organizacije i sl.; organizacije civilnog društva; komore (npr. gospodarske, poljoprivredne, obrtničke, industrijske), klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl.

Rok za prijavu

20 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Predmet natječaja

Cilj programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu: 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi, 2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti,3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području.

Programsko područje: 12 županija u Hrvatskoj (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija), Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 10 općina u Crnoj Gori.

Raspoloživost sredstava: 26 milijuna eura: 25.966.626,00 eura, od čega je 22.579.675,00 eura iz EU sredstava, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 3.386.951,00 eura

Objavljeni natječaj

Skip to content