Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Športske organizacije.

Rok za prijavu

4 srpnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Europska Komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga športskim organizacijama.

Predmet natječaja

Europska Komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga športskim organizacijama.

“Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica”

Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Sukladno tome, sve je važnija uloga lokalnih športskih projekata. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport.
Prijave traju do 4. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

“Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije”

Šport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na inicijativu Europskog parlamenta, cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.
Rok za prijavu je 23. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Razmjene i mobilnost u športu”

Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obučavanje njihovog osoblja.

Prijave su otvorene na stranicama Europske Komisije do 11. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content