Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti.

Rok za prijavu

3 kolovoza, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga EACEA–40/2017: program Europa za građane – bespovratna sredstva za mjere za 2018.

Predmet natječaja

Podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti.

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćeni sljedeći potprogrami i mjere programa „Europa za građane”:
Potprogram 1.: Europsko sjećanje –
 projekti europskog sjećanja
Potprogram 2.: demokratski angažman i građansko sudjelovanje
 bratimljenje gradova
 mreža gradova
 projekti suradnje s civilnim društvom.

Ukupni proračun namijenjen za ovaj poziv na podnošenje prijedloga procjenjuje se na 16,3 milijuna EUR. Iznos za bratimljenje gradova je 4,6 milijuna EUR te mreža gradova 4,5 milijuna EUR

Objavljeni natječaj

Skip to content