Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti.

Rok za prijavu

1 rujna, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga EACEA-52-2019: program Europa za građane – bespovratna sredstva za mjere za 2020. godinu

Predmet natječaja

Podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti.
Program Europa za građane je program Unije koji promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Svrha Programa jest potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na uključivanje u procese oblikovanja politika na EU razini, s ciljem osnaživanja osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji.

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćeni sljedeći potprogrami i mjere programa „Europa za građane”:
• Potprogram 1. Europsko sjećanje; •Potprogram 2.: demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje sljedeće mjere – 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2.Mreža gradova te 2.3. Projekti suradnje s civilnim društvom.

Rok za prijavu potprograma 1. Europsko sjećanje kao i 2.1. Bratimljenje gradova je 4. veljače, zatim slijedi 2.2. Mreža gradova 3. ožujka te mjera 2.3. projekti suradnje s civilnim društvom s rokom prijave 1. rujna 2020. godine.
Sve prijave moraju biti poslane prije 17:00 sati (Briselsko vrijeme).

Objavljeni natječaj

Skip to content