Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su i jedinice regionalne i lokalne samouprava, nevladine organizacije, privatni subjekti uključujući mikro, mala i srednja poduzeća u sektoru turizmu, gospodarske komore, obrazovne institucije uključujući sveučilišta i istraživačke centre aktivne u turizmu i poslovnoj podršci.

Rok za prijavu

11 veljače, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za program COSME – Poticanje primjene digitalizacije, inovacija i novih tehnologija u turističkom sektoru

Predmet natječaja

Europska komisija objavila je poziv za zainteresirane da se priključe programu COSME, koji potiče primjenu digitalizacije, inovacija i novih tehnologija u turističkom sektoru. Opći cilj poziva je pojačati prihvaćanje digitalizacije i inovacija od strane turističkih malih i srednjih poduzeća kroz transnacionalnu suradnju i izgradnju kapaciteta.

Aktivnosti su usmjerene na:

  • jačanje transnacionalne i prekogranične suradnje, posebno integracije turističkih poduzeća i dionika u transnacionalne i međuregionalne inovacijske ekosustave kako bi se omogućio pametan i održiv rast turističkih MSP-a;
  • jačanje kapaciteta i vještina malih i srednjih poduzeća pri poboljšanju uporabe novih digitalnih tehnologija, što rezultira novim poslovnimmodelima u turizmu;
  • poticanje inovativnih rješenja za poboljšanje upravljanja turizmom i turističke ponude kroz suradnju unutar turističkog ekosustava, uključujući javno-privatna partnerstva. Prihvatljivi podnositelji prijedloga su pravne osobe koje formiraju konzorcij s najmanje pet i najviše deset članova/partnera iz najmanje pet država uključenih u program COSME. Najmanje jedan od partnera/članova konzorcija mora biti poduzetnička potporna institucija ili organizacija.

 

Prihvatljivi prijavitelji su i jedinice regionalne i lokalne samouprava, nevladine organizacije, privatni subjekti uključujući mikro, mala i srednja poduzeća u sektoru turizmu, gospodarske komore, obrazovne institucije uključujući sveučilišta i istraživačke centre aktivne u turizmu i poslovnoj podršci.

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata je 8 000 000 EUR, a maksimalni iznos po projektu iznosit će 1 000 000 EUR. Očekuje se da će biti financirano ukupno 8 do 11 projektnih prijedloga. Maksimalna stopa sufinanciranja je 75% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu: 11. veljače 2021.

Objavljeni natječaj

Skip to content