Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Opis savjetovanja: Ovim se Tehničkim propisom, u svrhu ispunjavanja temeljnog zahtjeva za građevinu sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, u dijelu pristupačnosti građevinama, propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u građevinama javne i poslovne namjene te osiguranja jednostavne prilagodbe građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 04.08.2022.

Skip to content