Vijesti

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2022. godini

Sukladno ovome Javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizacijama civilnog društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2022. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

  • obavljanja osnovne djelatnosti;
  • nabave opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.

 

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti: 

  • Tiskanome obliku na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju „Javni poziv za financijsku potporu radu  znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2022. godini“ Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.
  • Elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

 

Zahtjevi za Javni poziv podnose se do 5. rujna 2022. godine, a elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se 5. rujna 2022. godine, u 16.00 sati.

Više informacija o Javnome pozivu možete pronaći na poveznici.

Skip to content