Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti Opis savjetovanja: Ovim se Tehničkim propisom, u svrhu ispunjavanja temeljnog zahtjeva za građevinu sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, u dijelu pristupačnosti građevinama, propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom […]