Vijesti

Vodič kroz EU financiranje

Služba Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) objavila je novo izdanje svog priručnika u 2023. godini: Vodič kroz EU financiranje. U širokom spektru fondova Europske unije vodič može pomoći regionalnim i lokalnim vlastima, javnim tijelima, nevladinim organizacijama i poduzećima u lakšoj identifikaciji odgovarajućeg europskog izvora financiranja.

Ovaj vodič pruža lako dostupne informacije o cijelom nizu izvora financiranja EU-a koje su prikladno grupirane po područjima djelovanja. Isto tako, pokriva i  financiranje u okviru višegodišnjeg proračuna EU-a za razdoblje 2021.-2027., kao i instrument EU-a Next generation. Kako bi se pojednostavilo istraživanje, u vodiču su glavne teme financiranja podijeljene u pododjeljke. U tekstovima u vodiču nalazi se niz hiperveza radi lakšeg pristupa izvoru informacija o financiranju, a na kraju svakog odjeljka može se pronaći popis glavnih potencijalnih korisnika u cilju jednostavnijeg snalaženja i identificiranja prihvatljivog instrumenta financiranja za korisnike.

Potrebne informacije i pojašnjenja potražite u Vodiču kroz EU financiranje – izdanje 2023

Skip to content