Vijesti

Usvojena Nacionalna razvojna strategija Hrvatske do 2030. godine

Hrvatski Sabor je 5. veljače donio Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske do 2030. godine, koja je  najviši akt strateškog planiranja i krovni strateški dokument za razvoja Republike Hrvatske za sljedećih 10 godina.

Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Vizija Hrvatske 2030: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određeni su razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Više možete pronaći na poveznici.

Skip to content