Vijesti

Održana prva radionica Radnih timova za izradu Plana razvoja Požeško-slavonske županije

Požeško-slavonska županija počela je sa izradom strateškog dokumenta Plan razvoja PSŽ za razdoblje 2021.-2027. Nositelj izrade Plana je županijski Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, a prijedlog nacrta Plana izradit će Regionalni koordinator razvoja PSŽ. Prilikom izrade strateškog dokumenta vrijedi načelo participativnosti (uključivanje što više dionika  iz raznih područja u zajednici). Slijedom toga načela Zaključkom župana formirani su radni timovi kao pomoć u pripremi strateških dokumenata te kao pomoć partnerskom vijeću PSŽ kao savjetodavnom tijelu u donošenju programskih i strateških dokumenata.

Radionica "Plan razvoja PSŽ"
Radionica “Plan razvoja PSŽ”

Dana 12. veljače 2021. održana je prva radionica Radnih timova s temom „Analiza stanja na području PSŽ“ te je temelju toga dokumenta napravljen nacrt SWOT analize (snage, slabosti prilike i prijetnje). Organizator i koordinator sastanka ispred javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije bio je Zdenko Kolarić, voditelj odjela za strateško planiranje i razvojne programe.

Pozdravnu riječ i uvod u radionicu održao je zamjenik ravnateljice Anton Devčić gdje je iskazao zahvalu na velikom broju odaziva, te naglasio važnost županijskog plana razvoja jer je to krovni dokument kojim se uklapamo u direktive i strategiju Europske unije ali i strategiju nacionalne razine kojima ostvarujemo financiranje projekata.

Radionica "Plan razvoja PSŽ"
Radionica “Plan razvoja PSŽ”

Zbog epidemiološke situacije sjednica se održala „on line“ na aplikaciji Zoom te je sudjelovalo 36 sudionika, od kojih je bitno navesti ex ante evaluatoricu Sanju Maleković iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), koja je održala predavanje „Prethodno savjetovanje“.

Najavljena je druga radionica prvom polovicom ožujka.

Skip to content