Vijesti

U prostorima Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije održan sastanak s kontrolnim tijelom – SAFU

Dana 17.03.2021. predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), predvođeni projekt menadžericom, Martinom Bistrović Hošnjak, posjetili su Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije u vidu kontrole – provjere na licu mjesta za projekt „Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije“ sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije kojom bi se postigla veća razina iskoristivosti geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, odnosno njezinih općina i gradova, kojom bi se za rezultat dobile konkretne podloge za daljnje istraživanje i ulaganja za eksploataciju. Vrijednost ovog projekta je 1.876.000,00 kuna, te uz Županiju, kao korisnika, partneri u provedbi su Grad Lipik te Općine Jakšić i Velika.

Predstavnici su dočekani od članova projektnog tima – voditelja projekta dr.sc. Antona Devčića, suradnika na projektu Željka Feigla mag.ing.geol., te suradnice za javnu nabavu Marine Perak mag.iur.

Za pregled je pripremljena sva dosadašnja projektna dokumentacija, dokumentacija o provedenim nabavama, te financijska i računovodstvena dokumentacija.

Svrha revizije, odnosno provjere projekata koji su sufinancirani sredstvima Europske unije je provjera zakonitosti i pravilnosti izdataka prijavljenih Europskoj komisiji. Sredstva poreznih obveznika Europske unije moraju biti utrošena pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Ovakve kontrole se, u pravilu, provode jednom godišnje, te je ažurnost i transparentnost bitan i neophodan korak u provedbi projekta.

Skip to content