Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine

Tema savjetovanja je: Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine.

Opis savjetovanja: Ovaj Nacionalni plan predstavlja novi akt strateškog planiranja koji je tematski usmjeren na jačanje industrije i poduzetništva, odnosno predstavlja provedbeni instrument za bolje pozicioniranje industrije i poduzetništva u nacionalnom gospodarstvu i globalnim lancima vrijednosti. Njegova je uloga sinergija s ostalim povezanim aktima strateškog planiranja te objedinjavanje, integracija i operacionalizacija ključnih strateških odrednica za industrijski razvoj i poduzetništvo, kako bi se maksimizirao njihov učinak u nadolazećem razdoblju. Pri tome je potrebno obuhvatiti i ambiciozne ciljeve Europske unije i Hrvatske u pogledu ostvarivanja nisko ugljične tranzicije, a kako bi se industrija pravovremeno i bez odgode usmjerila u pravcu postizanja klimatske neutralnosti, kao i posebnu pažnju posvetiti obvezujućim ciljevima smanjenja emisija, rasta energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u industriji i poduzetništvu.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 28.03.2024.

Skip to content