Vijesti

Regionalnom koordinatoru PSŽ dodijeljena akreditacija za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2021.-2027.

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ravnateljici Regionalnog koordinatora PSŽ Senki Horvat uručena je Odluka o uspješnoj akreditaciji, koja se donosi za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2021.-2027.

Akreditacija je proces procjene sposobnosti regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz članka 25. Zakona o regionalnom razvoju RH, a kriteriji za procjenu sposobnosti i način provođenja postupka za utvrđivanje sposobnosti regionalnih koordinatora utvrđuju se Pravilnikom o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora.

Dodjela Odluka u MRRFEU
Dodjela Odluka u MRRFEU

Nakon provedene procjene Povjerenstva za akreditaciju, iz koje Regionalni koordinator PSŽ ispunjava 11 od 11 akreditacijskih kriterija, ministarstvo je donijelo pozitivnu odluku o statusu regionalnog koordinatora čime je utvrđeno da regionalni koordinator posjeduje sposobnosti za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz članka 25. Zakona o regionalnom razvoju RH. Kriteriji koji trebaju biti ispunjeni odnose se na dovoljan broj educiranih zaposlenika, postojanje plana za upravljanjem osjetljivim radnim mjestima i sukobom interesa; postojanje sustava odgovornosti, nadležnosti, prenesenih ovlasti i svih nužnih povezanih ovlasti za zadatke i radna mjesta te na druge tehničke, organizacijske i financijske kapacitete.

Ova Odluka bila je temelj za dodjelu Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, za razdoblje 2024.-2025. Tako su Regionalnom koordinatoru PSŽ temeljem Sporazuma dodijeljena bespovratna sredstva u vrijednosti 824.532,14 eura.

Dodjela Odluka u MRRFEU
Dodjela Odluka u MRRFEU

 

Skip to content