Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu.

Opis savjetovanja: Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu mijenjanju se odredbe u članku 62. vezane za mjeru potpore za maslinovo ulje koja se dodjeljuje korisnicima za proizvedeno i prodano ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje. Poljoprivredno gospodarstvo koje proizvodi masline te iste prerađuje u maslinovo ulje u obvezi je kvalitetu dokazivati deklaracijom o razvrstavanju koja treba biti navedena i na ambalaži u kojoj se ulje stavlja na tržište. Stoga će se provjera ispunjavanja uvjeta i potvrđivanja razvrstavanja maslinovog ulja u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje provjeravati iz predočenih računa, odnosno isti će služiti kao potvrda o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje. U skladu sa odredbama članka 140. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u obvezi je provoditi administrativne kontrole i kontrole na terenu za sve mjere i pravila za koje je nadležna te provjeriti usklađenost podnesenih zahtjeva sa zakonskim i podzakonskim propisima, odnosno odgovarajućim uredbama Europske unije. Provjere koje se rade na osnovi drugih zakonskih akata znatno su šireg obujma nego što je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu propisana provjera registrirane djelatnosti prerade maslina u ulje, stoga se ista briše.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 15.4.2024.

Skip to content