Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnoga kurikula predškole

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnoga kurikula predškole.

Opis savjetovanja: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019., 57/2022. i 101/2023.) potrebno je donijeti Nacionalni kurikul predškole. Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnoga kurikula predškole. Novim Nacionalnim kurikulom predškole unaprijedit će sadržaj rada s odgojno-obrazovnim ciljevima i odgojno-obrazovnim očekivanjima te uskladiti s važećim ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, osuvremeniti pristupe i načine rada s djecom predškolske dobi koji će doprinijeti lakšoj i boljoj prilagodbi djece za osnovnoškolsko obrazovanje.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 15.5.2024.

 

Skip to content