Vijesti

Savjetovanje o konačnom nacrtu Strategije pametne specijalizacije

Na internetskoj aplikaciji e-Savjetovanja, koja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, otvoreno je savjetovanje o konačnom sadržaju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Ovaj dokument definira se kao sveukupna procjena upravljačkih kapaciteta javnog sektora, instrumenata za poticanje inovacija, te ključne osnove za inovacije – istraživačkih kapaciteta i ljudskog kapitala. Također, koristit će se kao okvir za praćenje i vrednovanje te omogućavanje sektorske analize prioritetnih područja gospodarstva i njihovog potencijala. Svi zainteresirani mogu dostavljati svoje komentare na sadržaj Strategije putem aplikacije e-Savjetovanje kako bi konačna verzija dokumenta bila prilagođena potrebama društva i usklađena s prioritetima zajednice. 

 

Savjetovanje je dostupno na linku  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2242 (link is external)

Nacrt Strategije pametne specijalizacije: http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Nacrt%20Strateg…

Izvor:  https://savjetovanja.gov.hr/

Skip to content