Vijesti

Radionica obnove Starog grada u Kaptolu

Dana 14. ožujka 2017. godine u zgradi Općine Kaptol održana je kreativna radionica mapiranja stanja i mogućnosti u vezi obnove Staroga grada u Kaptolu. Na radionicu su bili pozvani predstavnici različitih vezanih institucija, a odazvali su se Konzervatorski odjel u Požegi, Osnovna škola Kaptol, Stolni kaptol Svetog Petra, Župa Svetog Petra i Pavla iz Kaptola, te tvrtka Koping d.o.o. za projektiranje i građenje iz Požege. Radionica je organizirana od strane Požeške biskupije, a početnu riječ imali su Razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA, Općina Kaptol, te tvrtka Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu iz Zagreba koja je angažirana za izradu interpretacijskog plana i preliminarnog muzeološkog programa stalne izložbe interpretacijskog centra u Starom gradu Kaptolu.

Predstavnik Požeške biskupije, prepošt Ivica Žuljević, upoznao je prisutne s namjerom obnove Staroga grada Kaptol u objekt kulturne i sakralne baštine otvoren za posjetitelje uz tendenciju razvoja ovoga kraja i samoodrživosti samoga objekta.

Načelnik Općine Kaptol, Mile Pavičić, istaknuo je zadovoljstvo zbog početka konkretnog projekta obnove Staroga grada kojega smatra prekretnicom u višegodišnjoj namjeri njegove obnove. Općina Kaptol ujedno je predstavila svoj projekt izgradnje i uređenja kružnog toka i pripadajućih elemenata cestovne infrastukture koji se nadovezuju na Stari grad.

Direktorica Razvojne agencije, Senka Horvat, istaknula je namjeru kandidiranja projekta obnove Staroga grada na europski fond obnove kulturne baštine, što je primarni zadatak Razvojne agencije u ovome projektu.

Tvrtka Muze iz Zagreba, direktorica Dragana Lucija Ratković Aydemir, nadalje je vodila radionicu mapirajući sve mogućnosti i vrijednosti Staroga grada i njegove okolice potrebne za razvoj šire cjeline projekta kulturne baštine kao vrijednog turističkog potencijala. Iz radionice je proisteklo nekoliko funkcija Staroga grada:

  • sakralna i vjerska funkcija koje se vežu za samu crkvu unutar Grada kao prostora za kulturne i znanstvene programe (koncerti, izložbe, skupovi),
  • kulturna funkcija (arhiv, biblioteka poluotvorenog tipa)
  • Grad kao informacijski centar (prijem, okrjepa, suvenirnica, sanitarni čvorovi itd.)
  • Interpretacija in situ (vidikovac – ophod po zidinama, arheološka istraživanja, lapidarij…)
  • Stalna izložba – Muzej Kaptola.

Ova radionica tek je prva u nizu namjeravanih aktivnosti razvoja projekta obnove Staroga grada u Kaptolu do konačne prijave na europske fondove. 

Skip to content