Vijesti

Novosti u provođenju IAKS mjera u 2017. godini

Poštovani korisnici, u nastavku Vam prenosimo vijest Ministarstva poljoprivrede koja se odnosi na obavijesti o novostima i pojašnjenjima u provođenju IAKS mjera u 2017. godini unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. godine.
Sva pitanja vezana za provedbu IAKS mjera mogu se postaviti na sljedećoj web stranici http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/.

Novo!
Objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine broj 19/2017). Molimo korisnike da pročitaju Pravilnik kako bi se upoznali sa svojim obvezama u provođenju IAKS mjera.
Tekst Pravilnika možete pročitati ovdje:http://narodne-novine.nn.hr/clanciu/sluzbeni/2017_03_19_446.html
U istom Pravilniku ima niz novosti vezano za izravna plaćanja o čemu možete pročitati ovdje:  http://www.mps.hr/default.aspx?id=18977

Podsjećamo! Svi korisnici M10 i M11 obvezni su svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog  razdoblja zatražiti potporu na jedinstvenom zahtjevu.

Novo!
Od ove godine u slučaju nepodnošenja godišnjeg zahtjeva jednom tijekom obveznog razdoblja (jednom u pet godina) korisnik neće biti sankcioniran, a obvezno razdoblje se produžuje za jednu godinu. Ovo je moguće jedino ukoliko korisnik nije prestao sa provođenjem svih propisanih obveza.

Podsjećamo! Svi korisnici Mjere 10 i Mjere 11 obvezni voditi evidenciju o provedbi, o čemu smo već pisali LINK
Podsjećamo! Svi korisnici Mjere 10 i Mjere 11 obvezni su završiti propisanu izobrazbu. U slučaju da ne izvršite ovu obvezu podložni ste sankcijama.

Novo!

Definira se „prijenos gospodarstva“ za M10 i M11 koji podrazumijeva prijenos dijela površina ili svih površina gospodarstva koje su pod obvezom, ili prijenos čitavog gospodarstva, na neku drugu osobu tijekom trajanja obveze. Prijenos gospodarstva se odnosi samo na površine, a ne odnosi na životinje (izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja) U praksi to može značiti prodaju ili davanje zemlje u zakup od strane korisnika ali i gubitak zakupa. Osoba koja je preuzela poljoprivredne površine nije dužna nastaviti s provedbom obveza iz pojedine operacije ili podmjere koje su se provodile na toj površini. Korisniku koji je izvršio prijenos gospodarstva prestaje preuzeta obveza iz pojedine operacije i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava.


Novo! Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene  
 

 • U Podmjeri 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, dodane su 2 nove operacije:
 • -1.10. Održavanje suhozida – prihvatljivi su postojeći suhozidi minimalne dužine 30 m
 • -1.11. Održavanje živica – prihvatljive su postojeće živice minimalne dužine 60 m
 • Moguće su kombinacije operacija na istoj površini unutar M10 LINK
 • Moguće su kombinacije na istoj površini između M10 i M11 LINK
Pažnja! Prilikom kombiniranja na istoj površini postoje dva slučaja:

1.      kombiniranje kada su obveze iz dvije operacije i/ili podmjere različite i nemaju dodirnih točaka pa je potrebno provoditi sve propisane obveze jednako kao da se operacije i/ili podmjere  provode na zasebnim površinama.

2.      kombiniranje kada su obveze vrlo slične pa nije jasno koju od obveza treba poštivati. Ovo je slučaj kod šest kombinacija iz tablice mogućih kombinacija LINK kojima se na istoj površini provode operacije na trajnim travnjacima iz M10 i podmjere koje se provode na trajnim travnjacima iz M11:
a.         kombinacija broj 12: kombiniranje operacije TVPV na EKOP trajnom travnjaku
b.         kombinacija broj 13: kombiniranje operacije TVPV na EKO trajnom travnjaku
c.         kombinacija broj 18: kombiniranje operacije ZK na EKOP trajnom travnjaku
d.         kombinacija broj 19: kombiniranje operacije ZK na EKO trajnom travnjaku
e.         kombinacija broj 22: kombiniranje operacije ZL na EKOP trajnom travnjaku
f.          kombinacija broj 23: kombiniranje operacije ZL na EKO trajnom travnjaku

Objašnjenje: u ovim kombinacijama postoji obveze koje se odnose na korištenje gnojiva i korištenje sredstava za zaštitu bilja a koje su slične i nije moguće poštivati obje istovremeno na istoj površini. U takvim je slučajevima pravilo da se provodi ona obveza koja neće dovesti u pitanje provođenje obveza iz druge operacije ili podmjere.
Obveza iz M10 Obveza iz M11 Obveza iz kombinacija
Zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja. Koristi gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom Komisije EZ br. 889/2008, Prilog I. Zabranjena je upotreba gnojiva.
 Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.   Koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom EZ Komisije br. 889/2008, Prilog II. Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.


Novo!

Nadomještanje životinja u operaciji 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja dopušteno je i u slučaju kada je nadomještanje u skladu s potrebama provođenja uzgojnog programa. Udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova mora izdati potvrdu o potrebi izlučenja jedinke u svrhu provođenja uzgojnog programa. Korisnik je dužan održati isti broj uvjetnih grla iste pasmine kroz petogodišnje obvezno razdoblje.  


Novo! Mjera 11 Ekološki uzgoj

Korisnici potpore za skupinu usjeva trajni travnjaci koji zatraže potporu na krškim pašnjacima dužni su posjedovati najmanje 0,3 EKO UG/ha, na ostalim trajnim travnjacima ostaje obveza posjedovati 0,5 EKO UG/ha. Moguće su kombinacije na istoj površini između M10 i M11 LINK


Podsjećamo!  Ugar morate prijaviti na jedinstvenom zahtjevu, iako se za njega neće dobiti potpora,  kako ne biste smanjili obvezni broj hektara i tako postali podložni sankciji.

Novo! Mjera 13 Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine broj 19/2017 ) koji možete pročitati ovdje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_447.html

U podmjeru 13.3. Plaćanja područjima s posebnim ograničenjima (PPO) od 2017. godine u uvršteno je 10 novih JLS zbog primjene nove metodologije u kojoj su se izuzela šumska područja. Tako su sljedeće JLS prihvatljive za potporu od 2017. godine:
 

 • Galovac, Zadarska županija
 • Janjina, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Kastav, Primorsko-goranska županija
 • Kostrena, Primorsko-goranska županija
 • Malinska-Dubašnica, Primorsko-goranska županija
 • Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Ston, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Trpanj, Dubrovačko-neretvanska županija.

Napominjemo da Metković iz Dubrovačko-neretvanske županije od 2017. godine nije uključen u područja s ograničenjima.
Dodatnu tablicu sa pojašnjenjima možete pogledati na kraju vijesti koju smo prenijeli od Ministarstva poljoprivrede: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/novosti-u-provodenju-iaks-mjera-u-2017-godini/

Skip to content