Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi.

Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje s javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi. Postojeći Zakon o tehničkoj kulturi (NN, br. 76/93. i 38/09.) donesen je prije 29 godina i sadržajno i terminološki ne odgovara potrebama sadašnjeg vremena i provedbe i financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini. Cilj Zakona je usklađivanje djelovanja udruga u području tehničke kulture (udruga, saveza i zajednica koje provode programe javnih potreba u tehničkoj kulturi) i financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini s normativnim okvirom za djelovanje i financiranje udruga. Rok za slanje komentara je 15 dana.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 21.10.2023.

Skip to content