Vijesti

Najava Poziva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavit će u trećem kvartalu 2023. godine Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Za Poziv Ministarstva u okviru ulaganja C2.3. R3-17 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju osigurana je alokacija od 11.000.000 eura.

Ovim Pozivom potaknut će se izrada prostornih planova nove generacije čime će se olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova, omogućiti uspostava platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga kao i potaknuti smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima.

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem otvorenog postupka dodjele, u unaprijed određenom roku, odnosno najkasnije do iskorištenja alokacije Poziva. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva:

  • jedinice lokalne samouprave;
  • Grad Zagreb.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva:

  • izrada i donošenje prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • izmjena i/ili dopuna prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23);
  • transformacija prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

 

Cjelokupna dokumentacija Poziva biti će objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ te https://planoporavka.gov.hr/.

Skip to content