Vijesti

Objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

U „Narodnim novinama“ broj 115/2023 od 6. listopada 2023. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2023. godine.

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni sa problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja  te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Zbog iznimno velikog povećanja cijene goriva subjekti u sabiranju i transportu mlijeka dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Obavještavaju se svi zainteresirani podnositelji da Pravilnik stupa na snagu 14. listopada 2023. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva završava 28. listopada 2023. godine.

Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju na obrascu Zahtjeva za potporu.

Uz Zahtjev za potporu podnositelj prilaže:

  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, ili
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima,
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima),
  • Obrasce Zahtjeva te Izjave objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju za svojim službeni stranicama.
Skip to content