Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Prirodoslovlje za osnovne škole

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Prirodoslovlje za osnovne škole.

Opis savjetovanja: Nastavni predmet Prirodoslovlje usmjeren je na poticanje želje za proučavanjem svijeta koji nas okružuje te promišljanja o uzrocima pojava i procesa na Zemlji. Kroz prirodoznanstveni pristup na kojem se temelji usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnog predmeta Prirodoslovlje, učenici postaju mali istraživači prolazeći etape istraživanja. Na taj se način potiče razvijanje vještine opažanja, prepoznavanja obrazaca, oblikovanja pretpostavki i donošenja zaključaka primjereno uzrastu učenika, uz spiralnu nadogradnju tijekom godina učenja i poučavanja. Naglasak je na uočavanju raznolikosti i organiziranosti koje svijet čine održivom cjelinom, obrazaca koji omogućavaju životne procese i nužnosti energije za održivost. Zakoni, uzroci i sile koji utječu na promjene u prirodi, a čovjek ih opaža svojim osjetilima i pomagalima, predmet su proučavanja prirodnih znanosti te je ovaj nastavni predmet temelj razvoja prirodoslovne pismenosti. Usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnog predmeta Prirodoslovlje temelji se na sudjelovanju u planiranju, izvođenju pokusa, mjerenju, obradi podataka, rješavanju problema, donošenju zaključaka, izlaganju rezultata istraživanja i kritičkom prosuđivanju. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženom Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Prirodoslovlje za osnovne škole. Nakon provedenoga postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u kurikulumu će se načiniti izmjene i dopune radi njegove primjene u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u trajanju od četiri školske godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 23.05.2023.

Skip to content