Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi.

Opis savjetovanja: Postojeći Zakon o tehničkoj kulturi (NN, br. 76/93. i 38/09.) donesen je prije 29 godina i sadržajno i terminološki ne odgovara potrebama sadašnjeg vremena i provedbe i financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini. Sustav djelovanja udruga u području tehničke kulture i financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini potrebno je uskladiti s novim normativnim okvirom za djelovanje i financiranje udruga, jer je postojeći Zakon donesen prije usvajanja Zakona o udrugama i propisa kojima je uređeno financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 19.11.2022.

Skip to content