Vijesti

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojena Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje kako je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojena Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, najvažniji strateški dokument hrvatskog turizma.

U Strategiji su definirana četiri strateška cilja koja su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu te uključuju:

  • cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam;
  • turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu;
  • konkurentan i inovativan turizam te
  • otporan turizam.

 

Polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, u kojoj je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jedno od prioritetnih područja.

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine upućena je u proceduru donošenja u Hrvatskom saboru, a kao srednjoročni dokument u pripremi je i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji će detaljnije razraditi prioritetna područja kroz konkretne mjere.

Skip to content