Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o poticanju ulaganja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o poticanju ulaganja.

Opis savjetovanja: Temelj za donošenje Uredbe o poticanju ulaganja je članak 14. stavak 6. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br.63/22). Uredbom se propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za korištenje potpore za ulaganje s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna potpora; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi. Uredbom se također propisuje postupak prijave za korištenje potpora, potrebni koraci i dokumentacija koju podnositelji prijava moraju dostaviti nadležnom ministarstvu kao dokaz opravdanosti korištenja potpora za ulaganja i obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o korištenju potpora. Sastavni dio Uredbe o poticanju ulaganja čine prilozi pripadajućih standardiziranih obrazaca.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 9.12.2022.

Skip to content