Vijesti

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01).

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2023. godine.

Ostale izmjene uglavnom su tehničke prirode, predstavljaju objašnjenja na temelju postavljenih pitanja prijavitelja ili se odnose na usklađivanje sa zakonskim izmjenama.

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 1.2, 1.3, 2.2, 2.10., 2.11., 3.1., 3.2., 4.4.:

  • poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. – izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da se PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a);
  • poglavlja 1.3. i 2.10. – uz iznose u HRK dodani su iznosi u EUR;
  • poglavlje 1.2. – dodani su obvezni pokazatelji na razini investicije te je dodano objašnjenje vezano uz pokazatelj Ab1;
  • poglavlje 2.2. – dopuna tj. objašnjenje vezano uz privatne istraživačke organizacije i partnerstvo na projektu;
  • poglavlje 2.10. – izmjena troška vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva na način da navedeni trošak ne smije biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta;
  • poglavlja 3.1. i 3.2. – izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 30. studenoga 2022. na 31. siječnja 2023. kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena pripremiti projektnu prijavu sukladno predloženim izmjenama;
  • dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – ažuriran naziv Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

 

Uveden je dodatni Obrazac 10. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP

Prilog 4. izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje

Prilog 9. – objašnjeno da se pri izračunu na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku radi o bruto 1 prosjeku plaća

Prilog 10. – izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće.

Prijavni obrazac:

  • u kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 10. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dopušteni tip dokumenta: PDF);
  • u kartici Prilozi > Ostala dokumentacija > Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja – dopušteni tipovi dokumenta: PDF, Excel;
  • prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje „Neizravni troškovi“ budući da se oni računaju automatski prema fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.

 

Cjelovitu dokumentaciju s izmjenama poziva možete pronaći na poveznici.

 

Skip to content