Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tema savjetovanja: Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis savjetovanja: Ovim Naputkom utvrđuje se okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obveznici provedbe ovoga Naputka dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama. Informacije o trošenju sredstava u smislu ovoga Naputka podrazumijevaju isplate prema pravnim i fizičkim osobama po bilo kojoj osnovi izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 1.3.2023.

Skip to content