Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Prijedlog Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tema savjetovanja: Prijedlog Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis savjetovanja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pristupilo je procesu izrade izmjena i dopuna zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem vodeći računa o potrebi trajnog unaprjeđenja sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i daljnjeg povećanja kvalitete formuliranja javnih politika. Izmjene zakonodavnog okvira provode se sukladno reformi definiranoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Reforma se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1.R1), s ciljem povećanja djelotvornosti strateškog planiranja te profesionalizacije izrade i provedbe akata strateškog planiranja. Donošenje i primjena Uredbe dati će značajan doprinos učinkovitosti, djelotvornosti i održivosti upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 17.2.2023.

Skip to content