Vijesti

Online informativne radionice u okviru Poziva „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“

Ministarstvo kulture i medija organizira online informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje (ustanove u kulturi) putem aplikacije Microsoft Teams. Online informativna radionica održat će se 23. ožujka 2023., a predviđeno trajanje je od 10 do 12 sati.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac (.doc) i poslati ga na adresu elektroničke pošte: npoo.pozivi@min-kulture.hr. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 21. ožujka 2023. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

Skip to content