Vijesti

Najava Poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje na svojoj službenoj stranici kako je objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ planirana do kraja I. kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a osigurana alokacija nešto viša od 39 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Pritom Ministarstvo ističe kako će se projektni prijedlozi zaprimati u unaprijed određenom roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu, koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, sveobuhvatna obnova podrazumijeva provođenje integralne energetske obnove ili dubinske obnove te jedne ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva, pri čemu je potrebno naglasiti kako se mjerama za unaprjeđenjem ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade treba povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu, odnosno energetsko troškovni centar (ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

Projektni prijedlog se može podnijeti za:

  • cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
  • dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
  • kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
  • dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva mogu biti tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti, udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

Prijavitelj na predmetni Poziv može podnijeti više projektnih prijedloga, ali za različite ETC-ove, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Europske unije.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije te mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, kao i horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 20.000 eura, a najviši čak 8.000.000 eura.

Ostali detalji o Pozivu bit će poznati po skoroj objavi istog na stranici Ministarstva i javnog portala sustava fondovieu (eNPOO).

Više informacija o Najavi poziva možete pronaći na poveznici.

Skip to content