Vijesti

Objavljen natječaj prava na potporu za obrazovanje tijekom redovitog studija za akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj se dodjeljuje za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za akademsku godinu 2020./2021.

 • Mjesečni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kuna.
 • Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.
 • Korištenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u akademskoj godini 2020./2021.

1. Pravo na potporu za obrazovanje tijekom redovitog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Kategorija A2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji A2 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • ima priznat status člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
 • da je redoviti student;
 • da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, osim u slučaju mirovanja;
 • da nema status apsolventa;
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25 ili ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75;
 • da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice;
 • da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Kategorija B2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izvrsnost.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji B2 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je redoviti student;
 • da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, osim u slučaju mirovanja;
 • da nema status apsolventa;
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 4,00 ili ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50;
 • da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i
 • da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Kategorija C2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za studente slabijega socioekonomskog statusa.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji C2 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je redoviti student
 • da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, osim u slučaju mirovanja;
 • da nema status apsolventa;
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,00 ili ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,25;
 • da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice i
 • da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

2. Pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih).

Kategorija E – naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih).

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima u kategoriji E može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je upisan na poslijediplomski studij;
 • da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze iznos 100% proračunske osnovice i
 • da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvor.

Kandidati su dužni uz obrazac E na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • izjavu kandidata o sastavu zajedničkog kućanstva (isključivo na obrascu Zaklade);
 • potvrdu o OIB-u iz porezne uprave ili kopiju dokumenta koji sadržavaju podatke o OIB-u za sve članove zajedničkog kućanstva.

Svi kandidati (uključujući i korisnike potpore za akademsku godinu 2020./2021.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu potpore za obrazovanje na posebnim obrascima (A2, B2, C2, ili E) koji se mogu pribaviti s mrežne stranice Zaklade www.zaklada-branitelja.hr kao i u područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja te na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat sam bira kategoriju u koju se prijavljuje odnosno može podnijeti prijavu isključivo putem jednog obrasca.

Prijave na Natječaj podnose se zaključno s 23.11.2020. godine na adresu:
ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA
NJIHOVIH OBITELJI, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb, (s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje).

Skip to content