Vijesti

Objavljen Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu za pčelarsku godinu 2021.

Mjerom Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda sufinanciraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu temeljem Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine, a sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (Narodne novine, broj 115/19, 41/20, 53/20).

Svrha mjere Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda određena je točkom 6.4. Programa.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije.

Prijave na Natječaj se podnose na službenom obrascu „Prijavni obrazac“, a može se preuzeti s mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja za prikupljanje i odabir projekata Primijenjenih istraživanja u pčelarstvu na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Prijave se dostavljaju u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Podnositelja napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PROJEKATA PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA U PČELARSTVU” – NE OTVARATI!

Skip to content