Vijesti

Nacrt Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacrt Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS RH 2030.) predstavljen je  12. studenoga 2020. godine na sjednici Vlade. Slijedi javno savjetovanje koje će trajati mjeec dana od dana predstavljanja i moći će se vidjeti na web stanicama eSavjetovanje.
Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.
Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Gospodarski rast te društveni i okolišni razvoj unutar četiri razvojna smjera stvorit će prilike za sadašnje i buduće generacije, pri čemu će ljudi biti u središtu svih ulaganja:

Nacrt-NRS-RH-2030

Više detalja o NRS HR 2030. moguće je pronaći na poveznici.

Skip to content