Objavljen natječaj prava na potporu za obrazovanje tijekom redovitog studija za akademsku godinu 2020./2021.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Natječaj se dodjeljuje za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu […]

Dani otvorenih vrata EU projekata

Dani otvorenih vrata EU projekata

U razdoblju od 13.11.2020. do 22.11.2020. u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, uz podršku Europske komisije, u virtualnom obliku na on-line platformi, održat će se „Dani otvorenih vrata EU projekata“ (detaljnije na linku: https://dov2020.strukturnifondovi.hr/). „Dani otvorenih vrata EU projekata“ predstavljaju način na koji se Hrvatska i naša Požeško-slavonska županija (kroz angažman Regionalnog koordinatora […]