Vijesti

Obavijest za korisnike tipa operacije 5.2.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike koji su s Agencijom za plaćanja sklopili Ugovor o financiranju u okviru mjere 5.2.1. skreće pozornost na odredbe Natječaja za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“  na koje korisnici posebno trebaju paziti prilikom provedbe aktivnosti i dostavljanja zahtjeva za isplatu:

  • Podtočkom 2.3., stavak 12. Natječaja propisano je da su neprihvatljivi troškovi plaćeni gotovim novcem – sva plaćanja dobavljačima korisnik bi trebao obaviti putem žiro računa (s poslovnog (žiro) računa korisnika na poslovni račun dobavljača).
  • Točkom 7., stavak 3. c) Natječaja propisano je da korisnik mora podnijeti zahtjev za promjenu u slučaju promjene odabranog ponuditelja –  U slučajevima kada tijekom provedbe korisnik mijenja ponuditelja koji je odobren Odlukom o dodjeli sredstava i Ugovorom o financiranju, obveza je podnijeti Zahtjev za promjenu koji treba biti odobren od strane Agencije za plaćanja.
  • Nabava dobara i usluga za koje se traži potpora mora biti realizirana – u slučajevima kada se dostavlja Zahtjev za isplatu u ratama svaka rata mora sadržavati račun i dokaze plaćanja tih računa, ali samo za dobra i usluge koji su realizirane.
  • Trošak za koji se traži povrat mora biti dokaziv putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti – ne može se izvršiti povrat sredstava zahtijevanih u Zahtjevu  za isplatu na temelju dostavljene ponude, predračuna i računa za predujam, donosno u Zahtjevu za isplatu mora se dostaviti račun (ili dokument iste dokazne vrijednosti (u slučaju Ugovora o djelu ili Kupoprodajnog ugovora s fizičkom osobom koja ne izdaje fakture)) izdana od odobrenih ponuditelja i ista mora bit plaćena od strane korisnika, odnosno plaćanja moraju biti obavljena putem poslovnog računa korisnika na poslovni račun dobavljača.

 

VAŽNA NAPOMENA: Pročitati detaljno sve odredbe Natječaja i sve njegove priloge, kao i Ugovor o financiranju jer su u tim dokumentima propisane sve odredbe i uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se potpora isplatila na račun korisnika.

Skip to content