Vijesti

Javni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata za izradu nove Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije

Javni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata otvoren je od 01.09. do 30.09.2016. godine, za Akcijski plan Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije za razdoblje 2016.-2020.

Požeško-slavonska županija pokrenula je proces izrade nove Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije (ŽRS PSŽ) za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Prateći dokument ŽRS PSŽ je Akcijski plan, u kojemu će biti definirani konkretni projekti i aktivnosti koje će pridonositi ostvarenju strateških ciljeva, priroriteta i mjera ŽRS PSŽ.

Sukladno navedenom, pozivamo pravne i fizičke osobe na području Požeško-slavonske županije iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na dostavu razvojnih projekata koji se planiraju ili predlažu za provedbu do kraja programskog razdoblja, a koji će svojim sadržajem doprinijeti provedbi ŽRS PSŽ.

Prijedlozi projekata podnose se isključivo u elektronskom obliku, popunjavanjem Excel tablice Prijedlog razvojnih projekata za Bazu projekata http://www.panora.hr/zupanijska-razvojna-strategija#anchor-255 te se dostavljaju na naznačene e-mail adrese.

Skip to content