Vijesti

Javni poziv za prijam voditelja/voditeljice projekta “Obrazujmo se zajedno 3”

Na temelju članka 8. Izjave o osnivanju Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o, radi provedbe projekta “Obrazujmo se zajedno 3” u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.”, Direktorica Agencije, dana 08. rujna 2016. objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam voditelja/voditeljice projekta “Obrazujmo se zajedno 3”

u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.

I. Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. iskazuje potrebu za prijam voditelja projekta “Obrazujmo se zajedno 3”, u trajanju od 01. listopada 2016. do 30. kolovoza 2017. godine.

Opis radnog mjesta:

Obavlja poslove (priprema dokumenata za provedbu projekta, koordinira partnere, prati provedbu projekata i izvještava o projektu i dr.) vezano za provođenje projekta “Obrazujmo se zajedno 3“, čiji je opći cilj povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

II. Uvjeti:

 • VSS, društveni smjer
 • godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • iskustvo na poslovima izrade i/ili provedbe projekata,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Windows i MS Office),
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak.

III. Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

IV. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete uz prijavu su dužni dostaviti:

 • kratki životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (običnu presliku diplome)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća. Osoba koja bude primljena po potrebi je dužna dostaviti originalnu dokumentaciju, na uvid.

V. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom “Prijava na Javni poziv za prijam voditelja/ce projekta – ne otvaraj”, u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

Regionalna razvojna agencija PSŽ – PANORA d.o.o, Županijska 7, 34000 Požega

VI.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s kandidatima.

VII. S odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) od 01. listopada 2016. do 30. kolovoza 2017. godine, u skladu s važećim propisima. Ugovorom o radu odredit će se međusobna prava i obveze.

VIII. Ovaj Javni poziv objavljuje se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Požega, na web stranici Agencije te u lokalnom glasilu.

DIREKTORICA

mr.sc. Senka Horvat, dipl.oec., v.r.

Skip to content