Vijesti

Ministarstvo poljoprivrede objavilo pravilnik o provedbi Mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama Pravilnik o provedbi Mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”, podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, tipe operacije 9.1.1 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”. Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede, a operativnu provedbu programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. 

Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su:

1.poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije

2.sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije

3.komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili

4.centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.

U sklopu navedenih aktivnosti prihvatljivi troškovi su.

1.administrativni troškovi,

2.troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora,

3.troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova

4.troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko

5.kupnja informatičke opreme i tehnologije

6.trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili

7.troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela.

Cijeli Pravilnik može se pronaći na sljedećem linku:

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-mjere-m09-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020-nn-812016/

Skip to content