Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Prijedlog Uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanje energetskog odobrenja

Tema savjetovanja je: Prijedlog Uredbe o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanje energetskog odobrenja.

Opis savjetovanja: Ovim prijedlogom Uredbe propisuju se uvjeti, kriteriji, rokovi, način provedbe javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za planirana proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i/ili toplinske energije ili postrojenja za skladištenje energije, sadržaj javnog natječaja, kao i način izdavanja energetskih odobrenja za proizvodna postrojenja za koja se ne provodi javni natječaj, te za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju, odnosno obnovu kapaciteta postojećih proizvodnih postrojenja, promjenu nositelja projekta, plaćanje naknade za izdavanje energetskog odobrenja, te ostala pitanja od značaja za provedbu javnog natječaja i izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja.

Pravo podnošenja iskaza interesa Ministarstvu imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani drugih država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 19.6.2023.

Skip to content