Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije, s konačnim prijedlogom Zakona

Tema savjetovanja je: Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije, s konačnim prijedlogom Zakona.

Opis savjetovanja: Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije u dijelu koji se odnosi na mjere za primjenu gornje granice tržišnih prihoda i raspodjele viška prihoda od zagušenja krajnjim kupcima električne energije te se uspostavlja hitna intervencija u području cijena električne energije.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 13.6.2023.

Skip to content